Pohybová aktivita pre deti

Tréningy:

Streda: 16:50 - 17:50

Špeciálne tréningy pre malé detičky, formou hry, zábavy. Prvky na pohyb, obratnosť, rýchlosť a uvoľnenosť s tým, že sa ide aj veľa do gymnastických prvkov. Všetko za prítomnosti rodičov.
Výnimočne na detských tréningoch, venujú sa im tréneri v počte od 2 do 4 trénerov podľa počtu nahlásenia.


Tréneri :

Ivan Uram
Radoslav Šimo
Lucka Vrtichová
Veva Uramová

Tréning detičiek do 3r.


Tréning detičiek od 3r do 8r